تبلیغات
**** No Music (*(|-|)*) No Life ****

شعر عشقولانه

سلام عزیز مهربون ، اجازه هست بشم فدات ؟

اجازه هست تو شعر من ، اثر بذاره خنده هات ؟

شب که می شه یواش یواش ، با چشمک ستاره هاش

اجازه هست از آسمون ، ستاره کش برام برات ؟

اجازه هست بیای پیشم یه کم بگم دوستت دارم ؟

تو هم بگی دوسم داری بارون بشم دل ببارم

بریم تو باغ اطلسی بی رنج و درد بی کسی

بهت بگم اجازه هست گل روی موهات بذارم

اجازه هست خیال کنم ، تا آخرش مال منی ؟

خیال کنم دل منو ، با رفتنت نمی شکنی ؟

اجازه هست خیال کنم ، بازم میای می بینمت ؟

با اون چشای مهربون ، دوباره چشمک می زنی ؟

طپش طپش با چشمکت ، غزل بگم برای تو

با اتکا به عشق تو ، تو زندگی برم جلو ؟

هر چی بگی نه نمی گم ، جونم بخوای برات می دم

هر چی بگی می خوای بهم بگو ، فقط بهم نگو برو

اجازه هست بازم خواب ، بوس بکارم کنج لبات

یه شعر تازه تر بگم ، به یاد شرم گونه هات

نشونی تو بهم می دی؟ تا پنهون از چشم همه

ورق ورق نامه بدم بازم برات

همیشه مهربون من ! نامه رسید به انتها

فقط یه چیز یادت باشه : بازم به خواب من بیا

منبع:
http://4karajkids.com